Om Oss

Sahan iyo Suugaan

Sahan iyo Suugaan (Sahan) är en ideell förening i Malmö som startades år 2012. Föreningen bildades för att driva Somali Kulturfestival och verka för det somaliska kulturlivet i Sverige. Sahan är navet i den svensk-somaliska kulturscenen där bland dem främsta somaliska författarna, poeterna, musikerna och andra utövar sin konst/möts/interagerar. Föreningen är en plattform för svensk-somaliers kulturella uttryck och dess verksamhet i förlängingen är en del av gruppens personliga utveckling.

Sahan är arrangör för Nordens enda kulturfestival för somalier. Varje höst får somalier och andra från hela världen tillgång till somaliers rika kulturutbud. Ett utbud med betoning på en demokratisk värdegrund: mänskliga rättigheter, jämnställdhet, integration och tolerans. Det handlar om att utöva inflytande genom den egna poesin, litteraturen, musiken och dansen. Och inte bara det, unga somalier får chansen att stå på en professionell scen för första gången och recitera deras egna poesi. Här får vår målgrupp självförtroende, tillit och, för många för första gången, ett kulturellt utrymme.