Leila A. Elmi

Leila A. Elmi är första kvinnliga riksdagsledamoten med somaliskt ursprung och från förorten. Hon är aktivist, feminist och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Leilas hjärtefrågor är Jämställdhet, skola och utbildning. 

Leila Ali Elmi, the first-ever Somali woman to become an MP in Sweden. Leila is activist, feminist and political candidate for the Swedish parliament, a representative of Miljöpartiet. Leila’s top priority issues are such as school policy, equality and education.