Fartun Xaashi

  1. Fartuun Xaashi, 35 år. Entreprenör med utbildningsbakgrund inom utbildningsvetenskap samt media och kommunikationsvetenskap.  Poet och fotograf. Aktiv inom ett flertal ideella organisationer och nätverk med fokus på kvinnor och barn.