Ahmed Siraj

Ahmed är pedagog tillvardags och undervisar i ämnena SO och Svenska. Han har sin bakgrund inom ett flertal ideella organisationer, som förtroendevald både lokalt och nationellt. Ahmed Siraj brinner bland annat för folkbildning och organisering.